• Vergi incelemeleri sırasında verilen danışmanlık hizmetleri,
  • İnceleme elemanları ile yürütülen görüşmeler,
  • Bilgi, belge ve dökümlerin hazırlanması,
  • Tutanakların gözden geçirilmesi,
  • Vergi incelemeleri sonrasında verilen danışmanlık hizmetleri,
  • Bulguların analizi,
  • Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma kararının alınması,
  • Şirketin uygun uzlaşma limitlerinin verilmesi,