Saliha Gökkaya | Yeminli Mali Müşavir

Mesleki Deneyim ve Özellikler

• Çeşitli sektörlerde yer alan çok sayıda yerli ve yabancı firmada finans ve muhasebe alanlarında yöneticilik yapmış,

• Vergi İncelemesi ve vergi müşavirlik hizmetleri vermiş,

• Yabancı ortaklı şirket kuruluşu ve danışmanlığı alanlarında çalışmış,

• Belçika’da finans ve muhasebe alanında çalışmış, İngiltere’de Uluslararası Muhasebe Standartları konusunda eğitimler almış,

• TÜRMOB’un 2012 yılında başlattığı TTK, TFRS ve Denetim Eğitimleri projesinde “Eğitici’’ olmaya hak kazanarak, proje süresi boyunca Türkiye genelinde meslek mensuplarına eğitim vermiş,

• 2016 Yılında Yeminli Mali Müşavir olmuş,

• Halen Türkiye muhasebe ve finansal raporlama standartları konusunda eğitim vermektedir.

Eğitim

• Marmara Üniversitesi- Kamu Yönetimi Bölümü
Üye Olunan Mesleki Örgüt ve Kuruluşlar

• Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası

Yabancı Dil

• İngilizce