6772 Sayılı Kanun 2020 Yılında Verilecek İlave Tediye 25 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31019  Karar Sayısı: 2061 1- 4/7/1956 tarihli ve 6772 sa…

 

 

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2020 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2061)

6772 Sayılı Kanun 2020 Yılında Verilecek İlave Tediye

25 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31019 

Karar Sayısı: 2061

1- 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2020 yılında, mezkûr Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2020, diğer yarısının 22/5/2020 tarihinde ödenmesine,

2- Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2020 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23/12/2020 tarihinde ödenmesine,

6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Ocak 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Bu yazıyı sosyal medyada paylaş
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter