4760 Sayılı Kanun 12 nci Maddesi (3) Numaralı Fıkrası 31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30995 CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 1952 4760 say…

 

 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmamasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1952)

4760 Sayılı Kanun 12 nci Maddesi (3) Numaralı Fıkrası

31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30995

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1952

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmamasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur madde gereğince karar verilmiştir.

30 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

30/12/2019 TARİHLİ VE 1952 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, aynı Kanuna ekli (III) sayılı listenin; (A) cetvelinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.

MADDE 2– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Bu yazıyı sosyal medyada paylaş
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter