SGK Genelgesi 2019/21 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı:40552758-203.05.15-E.18727525 Tarih: 29/11/2019…

 

 

SGK Genelgesi 2019/21 – 2019/16 sayılı Genelgede Değişiklik

SGK Genelgesi 2019/21

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı:40552758-203.05.15-E.18727525

Tarih: 29/11/2019

Konu: 2019/16 sayılı Genelgede Değişiklik

GENELGE

2019/21

Yurt dışı borçlanma işlemlerine ilişkin 15/8/2019 tarihli ve 2019/16 sayılı Genelgenin “4.2. 1/8/2019 (Hariç) Tarihinden Önceki Borçlanmalar” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4.2. 1/8/2019 (Hariç) Tarihinden Önceki Borçlanmalar

1/8/2019 (hariç) tarihinden önce borçlanma talebinde bulunanlardan tebliğ edilen borçlanma tutarını yasal süresi içerisinde ödeyenlerin prime esas kazançları, 19/7/2019 tarihli ve 7186 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerden önceki hükümler çerçevesinde borçlanılan ilgili aylara mal edilecektir.

Örnek 1: Sigortalı 6/7/2007 tarihli yurt dışı borçlanma talep dilekçesiyle 1/1/1985-31/12/2006 tarihleri arasında Fransa’da geçen sigortalılık süresini borçlanarak tahakkuk eden borçlanma tutarının tamamını 3/4/2008 tarihinde ödemiştir. İlgilinin aylık talebinde bulunduğu tarih dikkate alınmaksızın, borçlanılan süreleri ve bu sürelere ait prime esas kazançları 1/1/1985-31/12/2006 tarihleri arasındaki ilgili aylara mal edilecek ve aylık bağlama işlemleri buna göre sonuçlandırılacaktır.

Örnek 2: Örnek 1’deki sigortalının tebliğ edilen borç tutarını 1/9/2019 tarihinde ödediği varsayıldığında borçlanılan süreler ve bu sürelere ait prime esas kazançlar 1/1/1985-31/12/2006 tarihleri arasına mal edilerek aylık bağlama işlemi sonuçlandırılacaktır.

Örnek 35510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında ilk defa 2/10/2018 tarihinde işe başlayan sigortalı, 26/7/2019 tarihli yurt dışı borçlanma talep dilekçesiyle 1/1/1995-31/12/2011 tarihleri arasındaki 6120 günlük sigortalılık süresini borçlanma talebinde bulunmuştur. Sigortalının Kuruma ibraz ettiği borçlanmaya esas belgede 1/1/1995-31/12/2015 tarihleri arasında Almanya’da geçen sigortalılık süresi bulunmaktadır. Tahakkuk eden borçlanma tutarının tamamını 3/10/2019 tarihinde ödeyen sigortalının borçlanılan süreleri ve bu sürelere ait prime esas kazançları 1/1/1995-31/12/2011 tarihleri arasındaki ilgili aylara mal edilecek ve aylık bağlama işlemleri buna göre sonuçlandırılacaktır.

Örnek 4: Türkiye’de sigortalılığı bulunmamakla birlikte, 8/9/2006 tarihli yurt dışı borçlanma talep dilekçesiyle 1/1/1985-31/12/1994 tarihleri arasında Malta’da geçen sigortalılık süresini 4/1-(a) kapsamında borçlanan ve tahakkuk eden borçlanma tutarının tamamını 2/4/2010 tarihinde ödeyen sigortalı, 5/3/2021 tarihinde 1800 gün sigortalılık süresini borçlanma talebinde bulunmuştur. Kuruma ibraz edilen borçlanmaya esas belgede 1/1/1985-31/12/2019 tarihleri arasında Malta’da geçen sigortalılık süresi bulunmaktadır. İlgilinin 4/1-(a) kapsamında yaptığı ilk borçlanmanın tahakkuku değiştirilmeksizin yeni borçlanma tahakkuk cetveli 1/1/2015-31/12/2019 süresi için 4/1-(b) kapsamında gerçekleştirilecektir. Borçlanılan sürelere ilişkin prime esas kazançlar birinci borçlanma tahakkuku değiştirilmeksizin 4/1-(a) kapsamında olduğu sürelere, ikinci borçlanmada ise ikinci borçlanma tutarının tamamının ödendiği 6/4/2021 tarihinden geriye doğru olmak üzere 4/1-(b) kapsamında 7/4/2016-6/4/2021 tarihleri arasındaki ilgili aylara mal edilecektir.

Örnek 5: 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında ilk defa 12/10/2017 tarihinde işe başlayan sigortalı, 16/12/2018 tarihli yurt dışı borçlanma talep dilekçesiyle 5400 gün sigortalılık süresini borçlanma talebinde bulunmuştur. Sigortalı Kuruma ibraz ettiği borçlanmaya esas belgede kayıtlı 1/1/1990-31/12/2015 tarihleri arasında Macaristan’da geçen sigortalılık sürelerinden 1/1/1990-31/12/2004 tarihleri arasını 4/1-(a) kapsamında borçlanmış ve tahakkuk eden borçlanma tutarının tamamını 3/2/2019 tarihinde ödemiştir. Sigortalının borçlanılan süreleri ve bu sürelere ait prime esas kazançları 1/1/1990-31/12/2004 tarihleri arasındaki ilgili aylara mal edilecektir. İlgili 15/5/2021 tarihinde 1080 gün sigortalılık süresini borçlanma talebinde bulunmuştur. Kuruma ibraz edilen belgede Macaristan’da 1/1/1990-31/12/2016 ve 1/1/2018-31/12/2020 tarihleri arasında sigortalılık süresi bulunmaktadır. Yeni borçlanma, ibraz edilen belgede kayıtlı son tarihten geriye doğru olmak üzere yapılacak ve 1/1/2018-31/12/2020 tarihleri arasındaki süreler 4/1-(b) kapsamında borçlandırılacaktır. Borçlanılan sürelere ait prime esas kazançlar birinci borçlanma tahakkuku değiştirilmeksizin 4/1-(a) kapsamında olduğu sürelere, ikinci borçlanma ise 1/1/2018-31/12/2020 tarihleri arasında 4/1-(b) kapsamında ilgili aylara mal edilecektir.

15/08/2019 tarih ve 2019/16 sayılı Genelgenin değiştirilen “4.2. 1/8/2019 (Hariç) Tarihinden Önceki Borçlanmalar” maddesi hükümlerine göre 1/8/2019 tarihinden (dahil) bu Genelgenin yayımı tarihine kadar borçlanma işlemleri gerçekleştirilenler ve/veya aylık bağlanan sigortalılar hakkında da bu bölüm hükümleri uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

Dr. Mehmet Selim BAĞLI

Kurum Başkanı

Bu yazıyı sosyal medyada paylaş
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter