660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 48 inci maddesi ve Kurulumuzun 25/08/2017 tarihli ve 01/166 sayılı kararma istinaden, Denetim Üstlenen Bağımsız Denetçi yetkilendirmesi için uygulanacak ücretin…

Sayı: 30649

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/1] Karar Tarihi: 03/01/2019

Kararın Konusu: Denetim Üstlenen Bağımsız Denetçi Yetkilendirme Ücretinin Belirlenmesi

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 48 inci maddesi ve Kurulumuzun 25/08/2017 tarihli ve 01/166 sayılı kararma istinaden, Denetim Üstlenen Bağımsız Denetçi yetkilendirmesi için uygulanacak ücretin, 12/9/2017 tarihli ve 30178 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan şekliyle, yeni bir belirleme yapılıncaya kadar aynen uygulanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaş
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter