Serbest Meslek Erbabı için

Defter-Beyan Sistemine Dâhil Olma Zorunluğu

17 Aralık 2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının iki adet genel tebliği yayımlanmış bulunmaktadır.

Bu genel tebliğlerden ilki olan 486 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı mükelleflerle birlikte serbest meslek erbabı için, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Defter-Beyan Sistemini kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

Buna göre;

-Serbest meslek faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olan serbest meslek erbabının, halen adresinden veya bağlı bulundukları vergi dairesi aracılığıyla, Sisteme dâhil olmak için 31 Ocak 2018 (dâhil) tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

-Defter-Beyan Sisteminin kullanılmaya başlayacağı 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren, serbest meslek faaliyeti nedeniyle mükellefiyet tesis ettirecek olan serbest meslek erbabı, işe başlama bildiriminin kadar bağlı olduğu vergi dairesine (veya verildiği günü izleyen 7 nci işgünün sonuna adresinden) başvuruda bulunmak zorundadır.

487 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ise elektronik irsaliye (e-İrsaliye), elektronik müstahsil makbuzu (e-Müstahsil Makbuzu) ve elektronik serbest meslek makbuzu (e-Serbest Meslek Makbuzu) düzenlenebilmesine ilişkin hususlar açıklanmıştır. Söz konusu genel tebliğ ekte sunulmaktadır. Bahsi geçen genel tebliğ ile düzenlenen e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzuna ilişkin hususlar, mükelleflerin tercihine bırakılmıştır.

 

Saliha Gökkaya

Yeminli Mali Müşavir / Bağımsız Denetçi

Bu yazıyı sosyal medyada paylaş
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter