15 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tapu harçlarına ilişkin yapılan değişiklik aşağıdadır.

Buna göre:

– Yalnızca konut ve işyerleri (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) için uygulanmak üzere, söz konusu taşınmazların bedel karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak veya trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında halen binde 20 oranında hem devreden hem de devralan tarafından ayrı ayrı ödenmekte olan tapu harcı 15 Mart 2017 tarihinden itibaren binde 15 oranında hesaplanacaktır.

– Yeni harç oranı 30 Eylül 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) yürürlükte olacaktır. Bu tarihten sonra oran tekrar binde 20 olarak uygulanacaktır.

– Düşük harç uygulamasının yalnızca konut ve işyerleri (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) için geçerli olacaktır.

Saliha Gökkaya

Yeminli Mali Müşavir

Bu yazıyı sosyal medyada paylaş
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter