Bakanlar Kurulunca 27 Eylül 2017 tarihlinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 maddesi kapsamındaki gelirlerin kaynakta vergilendirilmesine ilişkin 2006/10731 sayılı Kararnamede değişiklik yapılmıştır.

Değişikliğe ilişkin 2017/10840 sayılı Kararnameye göre;

Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetlerinden elde edilen kazançlar,

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar,

27 Eylül 2017 tarihinden itibaren, tevkifat oranı yüzde sıfır (% 0)olarak uygulanacaktır.

Söz konusu mali enstrümanlardan elde edilen gelirlerdeki sıfır oranındaki vergi, tam ve dar gerçek kişi mükellefler açısından nihai vergi niteliğindedir. Aynı şekilde, söz konusu enstrümanlar dar mükellef bir kurumun Türkiye’deki işyerine dâhil olmadığı sürece, sıfır oranlı vergileme nihai vergilemedir.

Tam mükellef kurumlar ile bahsi geçen varlıkları Türkiye’deki bir işyeri vasıtasıyla elinde bulunduran dar mükellef kurumların elde ettikleri gelirler ise normal usulde kurumlar vergisine tabi olacaktır.

Saliha Gökkaya

Yeminli Mali Müşavir.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaş
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter